1. Cześć Gość. Przeglądasz forum dzięki firmie QNAP oraz zespołowi QNAP Club Polska.

Ciekawe komendy konsoli

Dyskusja w 'Cichociemni' rozpoczęta przez użytkownika mikhnal, 23 Luty 2012.

Ładowanie...
 1. mikhnal
  Offline

  mikhnal Guest

  Oceny:
  +0 / 0 / -0
  Followers:
  0

  Kilka ciekawych komend konsoli i co możemy nimi osiągnąć.

  Uwaga! niektóre polecenia są destrukcyjne dla konfiguracji oraz danych na Synku! Używacie ich na własną odpowiedzialność.
  różne informacyjne

  data systemowa
  Kod (Text):
  1. date
  informacje o systemie
  Kod (Text):
  1. uname -a
  bufor kernel'a
  Kod (Text):
  1. dmesg
  procesy systemowe
  Kod (Text):
  1. ps
  procesy systemowe w czasie rzeczywistym
  Kod (Text):
  1. top
  wykorzystanie pamięci
  Kod (Text):
  1. free
  ile zajmuje dany katalog
  Kod (Text):
  1. du -sh [ścieżka_do_katalogu]
  wykorzystanie zmapowanych zasobów
  Kod (Text):
  1. df -h
  listowanie zawartości katalogu
  Kod (Text):
  1. ll
  wyświetlenie zawartości pliku
  Kod (Text):
  1. cat [ścieżka_do_pliku]
  wyświetlenie zawartości pliku po jednym ekranie na raz
  Kod (Text):
  1. more [ścieżka_do_pliku]
  szukanie pliku w danej ścieżce
  Kod (Text):
  1. find [ścieżka_do_pliku] -name [nazwa_pliku]
  szukanie wyrażenia w pliku
  Kod (Text):
  1. grep [wyrażenie] [ścieżka_do_pliku]
  relatywna ścieżka do polecenia
  Kod (Text):
  1. which [nazwa_polecenia]

  synouser

  lista kont użytkowników
  Kod (Text):
  1. synouser --enum [local | domain| all | domainused]
  info o użytkowniku
  Kod (Text):
  1. synouser --get username
  dodanie konta
  Kod (Text):
  1. synouser --add Andrew a "Andrew Lai" 0 andrewl@synology.com 3
  modyfikacja informacji o użytkowniku
  Kod (Text):
  1. synouser --modify Andrew "Andrew_Lai" 1 andrewlai@synology.com
  zmiana nazwy konta
  Kod (Text):
  1. synouser --rename Andrew drew
  zmiana hasła
  Kod (Text):
  1. synouser --setpw drew 1
  test konta
  Kod (Text):
  1. synouser -- login drew 1
  usunięcie konta
  Kod (Text):
  1. synouser --del drew

  synogroup

  przebudowanie grupy
  Kod (Text):
  1. synogroup --rebuild
  lista grupy
  Kod (Text):
  1. synogroup --enum [local | domain | all]
  informacja o grupie
  Kod (Text):
  1. synogroup --get synogroup
  opis grupy
  Kod (Text):
  1. synogroup --descget synogroup
  ustawienie opisu grupy
  Kod (Text):
  1. synogroup --descset synogroup "i love olla XD"
  dodanie grupy oraz dodanie do niej konta użytkownika
  Kod (Text):
  1. synogroup --add synogroup adrian
  zmiana nazwy grupy
  Kod (Text):
  1. synogroup --rename synogroup synosupport
  dodanie konta użytkownika do istniejącej grupy
  Kod (Text):
  1. synogroup --member synosupport drew
  usunięcie grupy
  Kod (Text):
  1. synogroup --del synogroup

  synoshare

  informacje o udostępnionym zasobie
  Kod (Text):
  1. synoshare --get share_name
  zliczenie udostępnionego zasobu
  Kod (Text):
  1. synoshare --enum [local | domain | all]
  usunięcie udostępnionego zasobu
  Kod (Text):
  1. synoshare --del [TRUE|FALSE] share_name
  dodanie udostępnionego zasobu: --add sharename desc path na rw ro browsable{0|1} adv_privilege{0~7}
  Kod (Text):
  1. synoshare --add syno "shared folder" /volume2/syno "" "admin" "@users" 1 0
  zmiana nazwy udostępnionego zasobu
  Kod (Text):
  1. synoshare --rename syno syno2
  opis udostępnionego zasobu
  Kod (Text):
  1. synoshare --getdesc
  zmiana opisu udostępnionego zasobu
  Kod (Text):
  1. synoshare --setdesc
  zmiana statusu przeglądania: --setbrowse sharename browse_flag{0|1}
  Kod (Text):
  1. synoshare --setbrowser syno 0
  ustawienie dostępu do udostępnionego zasobu: --setuser sharename user_auth{NA|RO|RW} operator{+|-|=} user_name_list_with_comma
  Kod (Text):
  1. synoshare --setuser syno RW + adrian,drew

  synonet

  informacje o konfiguracji sieci ethernet
  Kod (Text):
  1. synonet --show
  zmiana IP Synka
  Kod (Text):
  1. synonet --manual iface ip mask [--dont_restart_service]
  zmiana MTU
  Kod (Text):
  1. synonet --set_mtu iface MTU
  zmiana gateway
  Kod (Text):
  1. synonet --set_gateway gateway
  zmiana DNS
  Kod (Text):
  1. synonet --set_dns dns
  zmiana nazwy Synka w sieci
  Kod (Text):
  1. synonet --set_hostname new_hostname [--dont_restart_service]

  synodate

  sprawdzenie czasu letniego
  Kod (Text):
  1. synodate --checkDST
  data systemowa
  Kod (Text):
  1. synodate --getSysDate
  ustawienie daty systemowej
  Kod (Text):
  1. synodate --setSysDate [yyyy/mm/dd hh:mm:ss]
  ustawienie serwera NTP
  Kod (Text):
  1. synodate --setNTPServer [weekly|daily|monthly NTP_date_server1 [NTP_date_server2]]
  lista stref czasowych
  Kod (Text):
  1. synodate --listTZ
  aktualna strefa czasowa
  Kod (Text):
  1. synodate --getTZ
  ustawienie systemowej strefy czasowej
  Kod (Text):
  1. synodate --setTZ TimeZone

  synopartition

  lista partycji
  Kod (Text):
  1. synopartition --list
  sprawdzenie struktury partycji
  Kod (Text):
  1. synopartition --check /dev/sda
  usunięcie partycji
  Kod (Text):
  1. synopartition --remove /dev/sda
  utworzenie partycji
  Kod (Text):
  1. synopartition --part /dev/sda 10

  synoacltool

  narzędzie kontroli list dostępu ACL

  Kod (Text):
  1. synoacltool -h
  Kod (Text):
  1. synoacltool -check PATH [ACL Perm]
  Kod (Text):
  1. synoacltool -get PATH
  Kod (Text):
  1. synoacltool -get-perm PATH USERNAME
  Kod (Text):
  1. synoacltool -add PATH [ACL Entry]
  Kod (Text):
  1. synoacltool -replace PATH [ACL Entry Index] [ACL Entry]
  Kod (Text):
  1. synoacltool -get-archive PATH
  Kod (Text):
  1. synoacltool -set-archive PATH [ACL Archive Option]
  Kod (Text):
  1. synoacltool -del-archive PATH [ACL Archive Option]
  Kod (Text):
  1. synoacltool -del PATH [ACL Entry Index]
  Kod (Text):
  1. synoacltool -del PATH
  Kod (Text):
  1. synoacltool -copy PATH_SRC PATH_DST
  Kod (Text):
  1. synoacltool -set-owner PATH [user|group] NAME
  Kod (Text):
  1. synoacltool -set-eadir-acl PATH
  Kod (Text):
  1. synoacltool -enforce-inherit PATH
  Kod (Text):
  1. synoacltool -set-share-default-perm PATH

  Generalnie pomoc i przykłady uzyskamy po wpisaniu samej komendy w oknie terminala.

  Pozdrawiam
   
 2. alghor
  Offline

  alghor Nowy użytkownik Noobie

  Dołączył:
  30 Styczeń 2015
  Wiadomości:
  1
  Local Time:
  03:42
  Oceny:
  +0 / 0 / -0
  Followers:
  0
  Synology:
  DS414
  synogroup --member

  oczywiście dodaje użytkowników do grupy ale

  jeśli masz grupę grupa1 a w niej użytkownika user1

  i zrobisz takie cóś:

  synogroup --member grupa1 user2

  to w grupie grupa1 będzie już tylko user2 a user1 zostanie z grupy wypucowany
   
 3. Fixer
  Offline

  Fixer Systems Admin... Q's Expert

  Dołączył:
  2 Luty 2013
  Wiadomości:
  367
  Miejscowość:
  TG
  Local Time:
  03:42
  Oceny:
  +6 / 0 / -0
  Followers:
  2
  QNAP:
  null
  Synology:
  DS1515+
  Ethernet:
  10 Mbps
  null 10 Mbps
  A jak zabić proces z listy?
   
 4. mikhnal
  Offline

  mikhnal Guest

  Oceny:
  +0 / 0 / -0
  Followers:
  0
  Proste:
  kill [nr PID procesu]
   
 5. Fixer
  Offline

  Fixer Systems Admin... Q's Expert

  Dołączył:
  2 Luty 2013
  Wiadomości:
  367
  Miejscowość:
  TG
  Local Time:
  03:42
  Oceny:
  +6 / 0 / -0
  Followers:
  2
  QNAP:
  null
  Synology:
  DS1515+
  Ethernet:
  10 Mbps
  null 10 Mbps
  1. Wysłać maila a w treści umieścić jakiś odczytany plik:

  Screenshot_12.
  pierw konfiguracja notyfikacji

  Kod (Text):
  1. EMAIL_TO="adres@gmail.com"
  2. EMAIL_SUBJECT="Monit skryptu AZWKZ - Automatyzacja Zadań Wykonywania Kopii Zapasowych z dnia: $(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S')"
  3. EMAIL_SENDER="adres@gmail.com"
  4. LOG_FILE="\volume1\backup\log.log"
  5. EMAIL_MESSAGE=`cat ${LOG_FILE}` #wczytanie zawartości logu
  6.  
  7. /usr/bin/php -r "mail('${EMAIL_TO}','${EMAIL_SUBJECT}','${EMAIL_MESSAGE}','From: ${EMAIL_SENDER}');"; 2> /dev/null

  2. wykonać zrzut bazy danych mariaDB i mocno spakować do 7zip + hasło + szyfrowanie nazw plików
  Kod (Text):
  1. TIMESTAMP=`date +'%Y-%m-%d_%H-%M-%S'`
  2.  
  3. /usr/syno/mysql/bin/mysqldump --host="" --port="3306" --user="" --password="" --databases nazwa_bazy --default-character-set=utf8 --protocol=tcp --flush-privileges=TRUE --add-drop-table --flush-logs=TRUE --extended-insert=TRUE --complete-insert=FALSE --force=TRUE --single-transaction=TRUE --skip-triggers | /usr/syno/bin/7z a -si"backup_db_nazwa_bazy"_${TIMESTAMP}.sql "/volume1/backup/backup_db_nazwa_bazy_${TIMESTAMP}.7z" -t7z -ms=off -mhe -mmt -mx9 -v100m -p"jakieshaslo" >> "/volume1/backup/log.log" 2>&1;
  3. zaimportować duży plik *.SQL lub przywrócić bazę
  Kod (Text):
  1. mysql --host="" --port="3306" --user="" --password="" --no-beep --default-character-set=utf8 -e "SET GLOBAL max_allowed_packet=18446744073709551615; SOURCE restore_db.sql"
  4. jak wysłać jakiś plik na serwer FTP:
  Kod (Text):
  1. curl -s --disable-epsv -v -T "/volume1/backup/file.7z" -u uzytkownik:haslo "ftp://HOST/";
  2. #albo lepiej przez NcFTP
  3. #http://www.ncftp.com/download/
  4. /usr/bin/ncftp/ncftpput -v -m -u "uzytkownik" -p "haslo" -P "21" "host" "" "/volume1/backup/file.7z"
  5. wykonywanie kopii ustawień nasa do pliku dss z poziomu konsoli
  Kod (Text):
  1. TIMESTAMP=`date +'%Y-%m-%d_%H-%M-%S'`
  2. BACKUP_DIR="\volume1\backup"
  3. /usr/syno/bin/synoconfbkp export --filepath="${BACKUP_DIR}/dsm_config_${TIMESTAMP}.dss" >/dev/null
   

Poleć tę stronę

Użytkownicy znaleźli te stronę szukając słów:

 1. qnap uzywanie konsoli